Start

Instruktioner

Välj matematikövning i menyraden. Starta övningen genom att klicka på startknappen. När du startat en övning kan du inte välja en ny övning i menyn innan den du startat är färdig.

Skriv svaret på 32 frågor i rutan. Det räcker med att trycka på returknappen efter att du skrivit in ditt svar.
För varje svar markeras det i resultatrutan ifall svaret var rätt eller fel. Grönt för rätt och rött för fel.

När omgången är slut visas det i bottenlisten hur många rätta och fel svar det blev och hur lång tid det tog att svara på alla talen.